Android Messages چیست؟

Android Messages چیست؟

Android Messages در حقیقت یکی از جدیدترین ویژگی هایی است که توسط گوگل مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان جدیدترین اپلیکیشن نیز معرفی شده…