Smoke Loader چیست؟

Smoke Loader چیست؟

یکی از جدیدترین بدافزارهای موجود در بازار که قدرتی فوق العاده زیاد را در مقایسه با قبلی ها برای نفوذ دارد Smoke Loader نام گذاری…