Trackpad اپل

Trackpad اپل

Touchpad و یا Trackpad از زمانی که کمپانی Apple برای نخستین بار در کامپیوتر PowerBook 500 خود در سال ۱۹۹۴ بکار برد،