فیلترینگ تلگرام , مسئله این است بودن یا نبودن؟!

فیلترینگ تلگرام , مسئله این است بودن یا نبودن؟!

مسئله فیلتر بودن یا نبود تلگرام است! ” تلگرام فیلتر میشود ” یا ” تلگرام فیلتر نمیشود” در این روز ها این جملات رو از جاهای مختلف ممکنه شنیده باشید اما داستان دقیقا چیست؟ ایا تلگرام فیلتر میشود؟ در ادامه با مکس همراه باشید.

532