اپل سقوط کرد

اپل سقوط کرد

سال ۲۰۱۶ دو هزار و شانزده میلادی هم تموم شد و میخوایم که در این بخش یکی از کمپانی های بزرگ در این سال را…

762